خوشبختی جامداست ولی شادی مایع است *

همانا پرتاقال کلاه سِوی شِرت بر سر خویش بکشیدندی و همان دم بمردندی .

پی نوشت : این نوع مردن بی شک خمیریه ( هم جامد و هم مایع).

بعدا نوشت: طی ِ اعتراضات وارد شده می توان گفت که این جمله اولین بار از دهان مبارک یاسی بیرون پریده و ما هم همچون زرکوب ُ چلپی این جوری ثبتش می کنیم که بماند:-"

*عنوان پست از جروم دیوید سالینجر

 

+   پرتاقال ; ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٤