می شه گف تنها پرتاقالی هستم که می تونه هندونه بخوره

بعضی وقتام فک می کنم که چه قد خدا خوبه که یه چیزه خیلی گنده و خوبی مثل هندونه درست کرده .

+   پرتاقال ; ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٠