خوشبختی جامداست ولی شادی مایع است *

همانا پرتاقال کلاه سِوی شِرت بر سر خویش بکشیدندی و همان دم بمردندی .

پی نوشت : این نوع مردن بی شک خمیریه ( هم جامد و هم مایع).

بعدا نوشت: طی ِ اعتراضات وارد شده می توان گفت که این جمله اولین بار از دهان مبارک یاسی بیرون پریده و ما هم همچون زرکوب ُ چلپی این جوری ثبتش می کنیم که بماند:-"

*عنوان پست از جروم دیوید سالینجر

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
ياسمن

:| ریفرنس عنوان پستو اون پایین مینیویسی اون وقت تو چشای من نیگا می کنی خود پستو ریفرنس نمیدی ؟! کله پاچه خوردن ، سینی شکستن که میگن همینه هاااااا

ياسمن

تو چی میدونی از عمو منوچهر ؟! عمو منوچهر با من دردودل می کنه - همیشه ام می گه به نظر می رسه تو به عمو بیلی (؟) بیشتر رسیدگی می کنی . [قهر] - ، روزنامه هاشو واس من بلند می خونه ، همیشه هم آخرش می ده از پیپش یه کام بگیرم حالا چه با جوراب بلند چه با جوراب یه کم بلند چه با جوراب کوتاه چه با جوراب یه کم کوتاه . ولی خب فقط وقتی جوراب پات نباشه دیگه قضیه منتفی می شه چون عمو منوچهر با حیاست روش نمی شه لخت جلو نوامیس مردم بگرده خودشو می زنه به خواب . آره دیگه داداش ، این طوریاس [عینک]