دور ریز داره

باید یاد بگیرم

که انقدر حرف نزنم

که انقدر حرص نخورم

باید یاد بگیرم.

/ 7 نظر / 17 بازدید
زن اون یارو

پِِِس خودتم فهمیدی بالاخره ... آیکون اشک شوق ...خدایا مشکرم

فهیمه

اگه اینقد حرف نزنی و حرص نخوری که دیگه لیلای خودمون نیستی. میشی یه موجود بیخود و لوس مثل همه آدمای دیگه که به زور میشه برای اینکه به خودت تلقین کنی که قابل تحملن، بهشون لبخند بزنی!

فهیمه

اگه اینقد حرف نزنی و حرص نخوری که دیگه لیلای خودمون نیستی. میشی یه موجود بیخود و لوس مثل همه آدمای دیگه که به زور میشه برای اینکه به خودت تلقین کنی که قابل تحملن، بهشون لبخند بزنی!

فهیمه

اگه اینقد حرف نزنی و حرص نخوری که دیگه لیلای خودمون نیستی. میشی یه موجود بیخود و لوس مثل همه آدمای دیگه که به زور میشه برای اینکه به خودت تلقین کنی که قابل تحملن، بهشون لبخند بزنی!

فهیمه

کوفت و بروز خطا در سیستم آندرلاین هفت! شصت دفه اینو گفت و من هی این پیام رو برات کپی پیست کردم! چرا اینجوری نگا می کنی منو!؟ تازه همش هم کد امنیتی ش 966 بود. بخدا!