راهکار مناسب

من هر دفعه که یاد بدبختیام می افتم می رم می خوابم.

/ 3 نظر / 7 بازدید
یه دختر ِ

این ینی من که خیلی می خوابم خیلی بد بختم ؟ :دی :-"

موج اف ام

من با فکر بدبختیام میخوابم و با فکرشون بیدار میشم ... [ناراحت]

آنابنا

وقتی استرس میگیرم میخوابم...