ژانق *

اینایی که برای این که اثبات کنن موجودی دوپا از تیره ی پستانداران هستند در اکتیویتی های رخ نامشون (همون فیس-بوکشون) خوردن ، خوابیدن، راه رفتن و این جور کارای ِ خیلی خاص رو اد می کنن.

*همون ژانر ِ تلفظ ِ فرانسویش .

/ 2 نظر / 14 بازدید
زیگما اف

از ژانق و ژانر و اینا گذشته کارش کلا.