گنجشک/ بازار ژاله/پارک سحر

ترشی دست ساز خودش و پلو مرغ توی سینی می ریم توی ایوون می شینیم می گه دوتایی اومدیم صفا می گم صفااا آخ جون اصن کسی اندازه ما دو تا کیف می کنه؟ به گنجشکا نگا می کنم می گم اونا نمیان صفااا؟ میگه نه اگه بیان که همه غذارو می خورن  انقد برنج دوس دارن نمی دونی که چیزی نمی گم نگام به یه خانومس تو کوچه یه چرخ سیاه داره که توش پر کیسه ی میوه و سبزی روزنامه پیچ شدس خانومه چاقه  حالا دهنت باز کن آآآآآ قااان قاان ماشین می خواد بیاد بره تو گاراژآفرین. مزه ی ترشی  با مرغ بعدشم یه قلپ آب.

 می گه  بیا بریم بازار ژاله  از اون جا باید کاموا بخرم می خوام سر بندازم. می گم بازار ژاله هیچی نداره نمی یام حوصلم سر می ره .میریم بازار ژاله  واسه سر انداختن کاموا می خره واسه منم عروسک خوشحال بر می گردم خونه با عروسک بازی می کنم که می بینمش قلیون کشیده داره میاد  از تو زیر زمین بش می گم ضرر داره چرا می کشی؟ زود می میری می گه نه طوریم نمی شِد قدسی چای ِ من چی شد پـــ؟ میرم باش زیر زمین قلیون اونجاس بر می دارم نمی تونم بکشم می ترسم بمیرم زیر زمین تاریکه بوی لاستیک دو چرخه می یاد دلم می خواد اون بقچه هه که روش نقطه های قرمز داررو باز کنم و ببینم توش چیه کف پام سیاه شده باز شب تو ماشین با مامان می ریم خونه فردا پیش دبستان غزاله رو می بینم عروسکمو بش نشون می دم .

 شب ِ. بش می گم  بابا منو ببر پارک سحر دو روزه نبردیم می گه شب درختا co2 تولید می کنن برات بده بابا صب می برمت ی گم نه شب دو روزه نبردیم قبول می کنه از خیابون رد می شیم می گه  بابا صبا درختا سر حالن بازدم ما رو می گیرن بمون اکسیژن تازه میدن ولی شبا که سر حال نیستن مثه ما ها می شن اکسیژن مارو هم می گیرن.فهمیدی؟  می گم اکسیژن چیه؟ چه اسمش خوشگله می رسیم به در پارک می رم سوار تاب می شم یه دختره رد می شه موقع برگشت تاب پاهام میره تو شیکمش دختره داد می زنه دختر خانوم حواست کجاست ؟ نزدیکِ اشکم در آد فقط می گم ببخشید و پیاده می شم می رم پیش بابا می گم: co2 خیلی بده دیگه شبا نمی یام پارک برگردیم خونه  از جلو خونه سارا ق. رد می شیم از خیابون رد  می شیم می ریم سمت خونه  بابا کلید می ندازه تو حیاط پر پیچای امین الدولس  می یام تو نگام به اون قالیچه قرمزس می گم : ماااامااان رفتم تو شیکم یه دختره  سوار تاب بودم !مامان می گه حواست ُ جم می کردی خوب . وایمیسم کنار میز آهنیه که سماور روشه انگشتم می ذارم روی یکی از سوراخ های بیضی شکل روی پایش فشار می دم یه دایره ی برجسته ی رنگ پوستم درست می شه بش نگا می کنم بعدشم به پاهام نگا میکنم.

پی نوشت : دوست نداشتم علائم نگارشی ُ این جور مزخرفات ُ رعایت کنم .

/ 2 نظر / 11 بازدید
ناهید

دوست نداشتی رعایت کنی ولی ... به حسی که به خواننده میده فکر کردی ؟ [نیشخند]

آذر

هرکاری می کنم نمی تونم یه پرتاقالو در حال اینکه دهنش طعم ترشی و مرغ گرفته و رو انگشتش جای یه گردالو مونده و پاش رفته تو شیکم یه آدم تصور کنم :-؟؟ تنها کسی که تو ذهنم تداعی می شه اون پسر کپله تو اون یارو انیمیشنه س : up (الهی!)