دایال آپ

یادمه اون موقع ها اصلا صدای ناخوشایندی نبود این قیژ قیژش . سرعتش بیشتر بود فک کنم. بعد تازه خیلیم جذاب بود می رفتیم کلی قیژ قیژ بعدش وبلاگ عاشقانه سیاهمونو(اون اوایل) بعد ها هم وبلاگ صورتی کپی پیستیمونو آپ می کردیم باش یعنی انقد خز بودیم شرمم باد من :|

بعد خواستم بگم اصلا احساس نوستالژیکی نداشتم که بعد از 2 دقیقه گوگل ُ باز نکرد :|

من کی راحت خواهم شد؟

/ 1 نظر / 12 بازدید
سید علیرضا رئیسی

از کرامات شیخ شیخ ما را گفتند : سال خرگوش را در احوال کواکب و سیارات در هنگام رصد چگونه یافتی از حوادث و غرایب ؟ پس بفرمود : سه کس در این سال به سلامت و امانت بودی از جمیع جهات بدان و مراقبت کن : اول آنکه خر بودی بالذات دوم آنکه دیگران خر نمودی به نیات سوم آنکه به خریت زدی خودت را در جمیع وجنات مریدان را تاب نماند و بی قرار گردیده و جملگی آزُردی و یک یک متفرق گشتی مگر یک نفر پس شیخ نیز به قصد سفر بر او جلوس نمودی تا از این عمل مریدان را از وجود خویش محروم گرداندی به من هم سربزن و نظر بده [قهقهه][قهقهه][قهقهه]